×
Odwiedzin: 128736       Napisz do nas
    O nas
    Nasze atrakcje
    Galeria
    Historia
    Okolica
    Księga gości
    Regulamin
    Kontakt
      Znajdź nas !
Grupa

Polecamy
REGULAMIN PENSJONATU

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

 1. Pensjonat "Villa Hubertus" prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych oraz turystycznych.

 2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 4. Klienci pensjonatu, korzystający z usług noclegowych, zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika, wypełniając kartę meldunkową. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.

 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu po dokonaniu meldunku, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku. Jeśli jednak Klient chce dokonać zapłaty później niż w dniu przyjazdu, wówczas w recepcji podczas meldunku pobierany będzie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokument zostanie zwrócony po uregulowaniu należności za pobyt.

 6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu.

 7. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 13:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

 8. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

 9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.

 10. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, a w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.

 11. Informujemy, że nie odpowiadamy za mienie klienta pozostawione bez jego nadzoru na terenie obiektu, w tym w pokoju noclegowym.

 12. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 6:00

 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu (również zagubienie kompletu kluczy) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 15. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości do 40 % ogólnej kwoty za pobyt.

 16. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 17. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

 18. W obiekcie zabronione jest:
  zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa, zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody kierownictwa, zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite, chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

 19. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

 20. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

 22. Nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

 23. Na terenie obiektu, poza opłaconym pokojem, obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnego alkoholu – pod rygorem natychmiastowego wymeldowania z ośrodka bez zwrotu wpłaconej należności za pobyt. Ponadto na sali restauracyjnej obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków.

 24. Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych – do wglądu i na tablicy informacyjnej oraz na każdym piętrze.


Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od 1 marca 2015 r.

Pobierz regulamin do wydruku
Strona korzysta z ciasteczek. | Projekt i wykonanie www.serwis-myszka.pl
×